Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie

By | 3 czerwca 2016

Efektywne zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie jest jednym z priorytetów każdego przedsiębiorcy. Właściwa organizacja pracy usprawnia działanie firmy, przynosi oszczędności, redukuje niepotrzebne koszty, a także zwiększa sprzedaż. Z pewnością zarządzanie czasem pracy w firmie nie jest proste, jednak jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania biznesu.

Jak skutecznie zarządzać czasem w firmie?

Żeby skutecznie zarządzać czasem w firmie należy przede wszystkim przeszkolić wszystkich pracowników ze strategii zarządzania czasem. Ważne jest bowiem, by wszyscy rozumieli cele firmy i sposób pracy, by je osiągnąć. Skuteczne zarządzanie czasem powinno opierać się na następującym planie:

  • określeniu celu, który jest do zrealizowania,
  • zaplanowaniu działań, które pomogą w osiągnięciu celu, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi do zarządzania czasem,
  • podziale zadań na priorytetowe, ważne i mniej ważne,
  • zrealizowaniu określonych celów,
  • systematycznej ewaluacji procesu osiągania celu i poprawie jego efektywności.

 

Metody zarządzania czasem

Istnieje wiele metod zarządzania czasem, które stosuje się w biznesie. Ponieważ nie ma jednej skutecznej metody, firmy często testują, co najlepiej działa w ich organizacji. Do sprawdzonych metod zarządzania czasem można zaliczyć:

  • metodę ABC – to metoda polegająca na klasyfikacji zadań na mniej lub bardziej ważne i zaplanowaniu dnia w taki sposób, by można zrealizować najważniejsze zadania. Zadania dzieli się na trzy grupy: w grupie A są taki czynności, które nie mogą być przydzielone żadnej innej osobie; w grupie B są zdania ważne, ale nie priorytetowe, które można oddelegować innym osobom; do grupy C należą zadania mało ważne, mogące poczekać na ich wykonanie.
  • matrycę priorytetów – to model podziału zadań na cztery części: zadania pilne i ważne; zadania ważne, ale nie pilne; zadania pilne, ale nieważne; zadania niepilne i nieważne.

Jak zmotywować pracowników do pracy

Aby efektywnie zarządzać firmą, przedsiębiorcy muszą polegać na pracy swoich pracowników. Żeby zmotywować ich do pracy, szczególnie duże firmy stosują system motywacyjny pracowników. Taki system ma na celu zachęcenie do efektywnej pracy i wynagrodzenie pracownika. Systemy motywujące polegają na przyznawaniu premii pieniężnych, bonów, kart do wykorzystania w klubach sportowych, wyjazdów itp.

 

 

Magdalena Jaworska