Prawo wykonywania zawodu księgowego

By | 20 kwietnia 2016

Dobry księgowy to taka osoba, która jest przygotowana do wykonywania zawodu księgowego, a także ma niezbędną wiedzę merytoryczną oraz posiada praktyczne umiejętności i doświadczenie w zawodzie, ale również przestrzega zasad etyki zawodowej.

Jak zostać księgowym?

Aby zostać księgowym wystarczy ukończyć szkołę średnią. Dobrze, jest jeśli jest to liceum o profilu ekonomicznym, bądź technikum ekonomiczne. Wówczas większość niezbędnej wiedzy kandydat na księgowego uzyska już na tym poziomie. Szkoła średnia to najniższy poziom wiedzy pozwalający tylko na pracę na najniżej uszeregowanych stanowiskach, większe możliwości mają natomiast absolwenci szkoły średniej, którzy zdali już egzamin dojrzałości.

Warto jednak pamiętać, że ciągłe zmiany i dość skomplikowane rozwiązania prawne zmuszają pracowników księgowości do ciągłej aktualizacji swojej wiedzy oraz poszukiwań prawidłowych interpretacji czy też stałych kontaktów z urzędami.

 Jak zostać certyfikowanym księgowym?

Certyfikacja zawodu księgowego w ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmuje 4 poziomy kształcenia, których ukończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji w zakresie zawodu. Wyróżniamy następujące poziomy kształcenia:

  1. Stopień I – księgowy,
  2. stopień II – specjalista do spraw rachunkowości,
  3. stopień III – główny księgowy,
  4. stopień IV – dyplomowany księgowy.

Dyplomowanym księgowym zostaje osoba o sprawdzonej, a także zaktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości, jak również prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Wymogi na głównego księgowego

Wymogi na głównego księgowego to wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe, a także posiadanie wiedzy i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzonych np. zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie w zakresie II stopnia.

Kto może zostać głównym księgowym w jednostce budżetowej?

Osoba, która ubiega się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów powinna spełniać wymagania zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych.

 

Sylwia Haliniak