Jak zostać operatorem maszyn budowlanych?

By | 30 marca 2018

Stoisz na progu dorosłości i marzy Ci się praca operatora maszyn? A może po wielu latach dorosłego życia i pracy postanowiłeś się przebranżowić i maszyny wydały Ci się intrygującym pomysłem? Podsuwamy garść informacji o tym, jak zostać operatorem maszyn budowlanych!


Chcesz zostać operatorem maszyn budowlanych?

Stanowisko operatora urządzeń budowlanych bywa nieco niedoceniane. Jednak, jeśli zastanowić się nad tym dłużej, jedną z największych branż jest właśnie ta budowlana. Budowlańcy rzadko narzekają na brak jakiejkolwiek pracy, miejsce znajduje się też dla pokaźnej ilości operatorów maszyn. Nic dziwnego, że niektórzy zastanawiają się nad zdobyciem uprawnień, które pozwoliłyby im zasiąść za sterami.
Aby zostać operatorem, należy spełnić na początek kilka podstawowych warunków:

  • Mieć ukończone 18 lat
  • Przynajmniej podstawowe wykształcenie
  • Prawo jazdy kategorii B, C lub T (konieczne także do transportu maszyny po drogach użyteczności publicznej)
  • Zaświadczenie od lekarza orzekające dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego

Konieczność zdania egzaminu na operatora określona w prawie

Ponadto obowiązkowo musimy odbyć szkolenie i zaliczyć egzamin na operatora. Jest to konieczność przewidziana i określona w polskim prawie. Wzmianki na ten temat odnajdziemy w kilku dokumentach, na przykład w Kodeksie Pracy, a dokładniej w części poświęcona bezpieczeństwu i higienie pracy. Znajduje się tam Art. 2373. § 1.,  w nim jednak znajdziemy jedynie lakoniczną wzmiankę o tym, że nie wolno nikogo dopuszczać do pracy, jeśli nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Z tego powodu warto zajrzeć do paru innych dokumentów.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych stwierdza już trochę jaśniej:
§ 66 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.”

Wszelkie wątpliwości rozwiewa już najważniejszy dla operatorów dokument, czyli Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Pada tutaj już konkretna informacja:
§ 23. Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisji powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.”

Gdzie znaleźć kurs uprawniający do sterowania maszynami?

Zapisanie się na szkolenie nie jest skomplikowane – w sieci znajdziemy wiele zewnętrznych firm, które oferuje takie szkolenie. Możliwe, że znajdziesz taką nawet w swoim mieście. Trzeba prześledzić ich ofertę i zorientować się, czy oferują szkolenie na te maszyny, które są Ci potrzebne. Czasami można trafić na kursy łączące dwie różne specjalności, na przykład ładowarki i koparki.
W zależności od rodzaju, ceny kursów wahają się średnio od kilkuset złotych do ok 3000 złotych.

„Zaraz – pewnie pomyślisz – przecież wyżej został przytoczony paragraf mówiący o tym, że komisja musi być powołana w Instytucie z Warszawie”. Jest to oczywiście prawda, jednak nie musisz wcale jechać do stolicy, by zaliczyć kurs.
Komisja oceniająca nas pod koniec faktycznie będzie składać się z grupy osób wyznaczonych przez Instytut – ale mogą pochodzić z Twojego miasta lub po prostu dojechać. Instytut wydaje także zezwolenia zewnętrznym firmom na prowadzenie tego typu kursów.
Gdy dana szkoła uzyska takie potwierdzenie i zorganizuje odpowiednie warunki (w tym plac, na którym w praktyce przećwiczy się manewry), może rozpocząć edukację przyszłych operatorów.

Ile zarabia operator?

Jak podaje serwis wynagrodzenia.pl (dane z marca 2017) średnie zarobki operatorów maszyn budowlanych wahają się od 2389 zł do 3952 zł (w brutto).
Warto zaznaczyć, że praca operatora jest zależna od warunków atmosferycznych. Mniej zleceń pojawia się zimą, gdy prace zostają wstrzymane. Ciepłe pory roku to natomiast okres wzmożonej pracy na budowach.

Dodatkowe obowiązki operatora maszyn

Pracą operatora jest nie tylko obsługa maszyn i wykonywanie nimi prac budowlanych (lub… pomoc przy rozbiórkach). Jego obowiązkiem jest także kontrolowanie stanu technicznego maszyn. Oczywiście sam nie musi podejmować się serwisowania maszyn. Nikt od niego nie będzie tego oczekiwał. Raczej wątpliwe jest, by jednocześnie posiadał upoważnienia serwisanta. Gdy maszyna się psuje, operator musi jednak ten fakt zgłosić odpowiedniej jednostce.

Zwykle w firmach jest osoba odpowiedzialna za problemy techniczne i to ona kontaktuje się z serwisem. Te z kolei współpracują z dostawcami części zamiennych. Dostawcy części do maszyn budowlanych starają się wysłać wszystko jak najszybciej – w tej branży nie ma czasu na przestoje. Dlatego jest tak ważne, by operator trzymał rękę na pulsie i informował o usterkach. Najlepiej, gdy i serwis oraz dostawca zapasowych komponentów znajdowali się w tym samym mieście albo przynajmniej województwie. Na szczęście istnieją też firmy, które części zamienne dostarczają w 24 godziny.

Dla operatora jest to o tyle istotne, że będzie mógł zachować ciągłość pracy podczas zlecenia w wypadku, gdy maszyna w firmie jest tylko jedna, na zastępczą dopiero się czeka albo gdy nie ma pieniędzy na wynajem kolejnej i trzeba czekać na naprawę. Jednym słowem – jego czujność może uratować nie tylko jego skórę, ale też przesądzić o powodzeniu całego przedsięwzięcia.