Jak zastrzec nazwę firmy?

By | 6 czerwca 2016

Prowadząc własną firmę, naturalnym pragnieniem jest zachowanie indywidualności swojego przedsięwzięcia. Kryje się pod tym sposób działania firmy, ale także to, co na pierwszy rzut oka ją wyróżnia – nazwa i logo. Chcąc posiadać wyłączne prawa do wykorzystywania nazwy firmy można podjąć ku temu działania.

Czy można zastrzec nazwę firmy?

Chcąc uniknąć problemów związanych z kopiowaniem nazwy firmy można zastrzec jej nazwę. Zastrzeżenie nazwy jest długotrwałą procedurą, która nadaje wyłącznego prawa do korzystania z nazwy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Wykorzystanie takiej nazwy przez inne przedsiębiorstwo jest naruszeniem prawa, dlatego właściciel zastrzeżonej nazwy firmy może żądać odszkodowania. Zastrzeżona nazwy firmy staje się częścią majątku przedsiębiorstwa i może znacznie zwiększyć jego wartość księgową. Ponadto może być wynajmowana innym firmom, amortyzowana, a także sprzedana. W związku z tym stanowić może dodatkowe, często znaczne źródło dochodu dla biznesu. Każde przedsiębiorstwo ma prawo do zastrzeżenia swojej nazwy, jednak najbardziej narażone na plagiat są firmy działające w internecie. Nieuczciwa konkurencja, sprzedając swoje produkty, bardzo łatwo może wykorzystać nazwę naszej firmy na przykład w nicku na portalu aukcyjnym. Do takiej sytuacji nie ma prawa dojść w momencie zastrzeżenia nazwy firmy.

 

Gdzie zastrzec nazwę firmy?

Żeby zastrzec nazwę firmy w Polsce należy złożyć zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Jest to jedyny w Polsce centralny urząd administracji rządowej, który odpowiada za wszelkie działania w zakresie własności przemysłowej. Do zadań Urzędu Patentowego należą między innymi orzekania w sprawach przyznawania patentów, rozstrzyganie sporów dotyczących wykorzystywania patentów, znaków towarowych itp, prowadzenie rejestru patentowego, rejestru znaków towarowych, znaków topograficznych, wzorów przemysłowych i innych, a także pozostałe działania administracyjne z zakresu działania własności przemysłowej.

Chcąc zastrzec nazwę firmy na terenie Unii Europejskiej, powinno się złożyć wniosek rejestracyjny w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w Hiszpanii.

 

Procedura zgłoszenia znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku towarowego jest długim procesem. W wybranym urzędzie, Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, należy złożyć dokumentację zgłoszeniową, w której oprócz danych firmy należy określić rodzaj znaku towarowego – może to być znak słowny, graficzny lub słowno-graficzny. Następnie należy uiścić opłatę. W zależności od tego, czy zastrzega się znak na skalę krajową czy międzynarodową, opłaty różnią się od siebie. Są także zależne od formy składania dokumentacji, która może być przesłana drogą mailową lub listownie. Proces zastrzegania znaku towarowego w Urzędzie Patentowym trwa ok. 2-3 lat, natomiast w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante ok. 1,5 roku.

 

 

Magdalena Jaworska