Jak założyć startup?

By | 4 czerwca 2016

Od kilku lat dużo słyszy się o startupach. Moda na startupy przyszła z zachodu, motywując w szczególności młodych ludzi do przekształcania swoich pomysłów w biznesy. Tworzące się w szczególności w dużych miastach środowiska startupowe, zachęcają do wspólnych spotkań, dyskusji i nauki jak poradzić sobie ze swoim startupem.

Czym są startupy?

Startup to przedsiębiorstwo na bardzo początkującym poziomie. Często będące w stadium pomysłu na biznes, który w rezultacie ma stać się dochodową firmą. Startup może dotyczyć dowolnej dziedziny, jednak w ostatnich latach bardzo modne stały się startupy związane z nowoczesnymi technologiami oraz takie, które można realizować online. Własny startup docelowo kosztuje, jak każde prowadzenie firmy, jednak w początkowej fazie – fazie pomysłu – nie musi wiązać się z wydatkami. Polega on wtedy raczej na stworzeniu koncepcji na realizację pomysłu. W związku z tym nie wymaga ani kosztów, ani żadnych formalności. Jednak w momencie, kiedy pomysł zaczyna być realizowany i wymaga regulacji prawnych, sprzedaży itp., startup powinien zostać zarejestrowany jak każda firma.

 

Jak założyć startup?

Na etapie pomysłu na biznes, właściciel startupu nie musi ponosić żadnych kosztów ani formalności prowadzenia swojego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem, startup powinien zostać zarejestrowany jako w postaci wybranej formy organizacyjno-prawnej. W Polsce wyróżnia się następujące formy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z o.o., spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka akcyjna. Należy też określić czy będzie się płatnikiem VAT. Takie decyzje są uzależnione od formy prowadzenia działalności. Firmę rejestruje się w Urzędzie Gminy/Miasta. Należy złożyć tam wniosek CEIDG, który jest wnioskiem o wpisanie firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po pomyślnej rejestracji, firma otrzymuje swój numer NIP i REGON. Niezależnie od tego, czy firma jest jednoosobowa czy działa jako spółka, powinno się założyć bankowe konto firmowe. Przedsiębiorca powinien zgłosić siebie i ewentualnych pracowników do ZUS-u.

 

Etapy rozwoju startupu

Życie startupu zaczyna się od pomysłu. Żeby dowiedzieć się, czy pomysł jest wart inwestycji, pomysłodawcy muszą go przetestować. Test pomysłu jest bardzo ważny, ponieważ jego rezultat pozwala ukierunkować dalsze etapy rozwoju firmy. Dzięki nowym technologiom stosunkowo prosto można przetestować swój pomysł, np. poprzez testowe strony internetowe, ankiety, czy też crowdfunding – finansowanie pomysłu przez społeczeństwo. Jeżeli pomysł nie znajdzie zainteresowania wśród potencjalnych klientów, to powinno się go zmienić lub dostosować do potrzeb grupy docelowej. Na tym etapie warto dowiedzieć się, jakie są potrzeby potencjalnych klientów, udoskonalić swój pomysł i ponownie go przetestować. Jeśli jednak odbiór będzie pozytywny, można podjąć kroki starania się o środki pieniężne na realizację pomysłu. Jest wiele sposobów na uzyskanie pieniędzy, np. crowdfunding, dofinansowanie, sponsoring, pożyczka. Kolejnym krokiem jest marketing swojego produktu lub usługi. Należy wybrać te kanały marketingowe, dzięki którym będzie można dotrzeć do swoich klientów. Od tego momentu pozostaje ciągły rozwój i prowadzenie firmy, a także odpowiednie zarządzanie w pełni funkcjonującym biznesem.

 

Magdalena Jaworska