Jak działają klastry przemysłowe?

By | 13 maja 2016

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych czasach nie jest łatwym zadaniem. Na rynku w wielu branżach istnieje niezwykle silna konkurencja, co sprawia, że każde przedsiębiorstwo, które chciałoby zbudować mocną pozycję, musi naprawdę się wyróżniać – poprzez jakość oferowanych towarów lub usług bądź też poprzez łączenie swoich sił. Dlatego też coraz popularniejsze stają się klastry przemysłowe.

Co to są klastry przemysłowe?

Klastry przemysłowe to nic innego jak grupa przedsiębiorstw połączona ze sobą ze względu na położenie geograficzne, działających w tej samej lub w różnych branżach, które pomiędzy sobą konkurują lub współpracują. Pierwsze idee dotyczące klastrów zrodziły się w Wielkiej Brytanii w XIX wieku.

 

Zasadniczo, klastry można podzielić na trzy rodzaje. Mianowicie, są to: klastry sieciowe, klastry koncentryczne oraz klastry instytucjonalne.

 

Klaster sieciowy to nic innego jak sieć firm przynależących do tej samej lub podobnej branży. Przedsiębiorstwa te odznaczają się bardzo dynamicznym charakterem, który umożliwia im adaptowanie się do szybko zmieniających się warunków gospodarczych. Bardzo często też korzystają one z najnowocześniejszych technologii, co sprawia, że ich działalność jest niezwykle konkurencyjna. Najlepszym przykładem tego rodzaju klastra jest amerykańska Dolina Krzemowa.

 

Natomiast klaster koncentryczny charakteryzuje się tym, iż w ich obrębie działają duże przedsiębiorstwa, które są powiązane z małymi firmami. Powiązanie to najczęściej polega na stworzeniu tak zwanego łańcucha dostaw. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mniejsze podmioty gospodarcze mają znacznie lepszą szansę na zaistnienie na rynku i przetrwanie w trudnych warunkach.

 

Z kolei klastry instytucjonalne to skupiska firm powstałych w sąsiedztwie instytucji państwowych. Najczęściej są to uczelnie wyższe, jednostki administracji państwowej lub laboratoria badawcze. W tym przypadku przedsiębiorstwa nastawione są przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb tych instytucji.

 

Jak działają klastry przemysłowe?

Przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrach ściśle ze sobą współpracują. Co ważne, kooperacja ta przynosi korzyści nie tylko poszczególnym firmom, czy samemu klastrowi, ale także całej gospodarce. Istotną rolę odgrywa także współpraca pomiędzy klastrami.

 

Z punktu widzenia działalności klastrów istotne jest to, że strategia ich działania jest starannie przemyślana. Mianowicie, plan ich aktywności układany jest z pewnym wyprzedzeniem, nierzadko nawet kilkunastoletnim. Aby lepiej wykorzystywać potencjał klastrów, bardzo często zatrudniają one wysoce wykwalifikowanych menedżerów, którzy swym doświadczeniem wspierają ich rozwój. Nie bez znaczenia są także instytucje unijne, które także wspierają tę formę przedsiębiorczości, chociażby poprzez dotacje.

 

Klastry przemysłowe w Polsce

Klastry przemysłowe działają również w Polsce. Co ciekawe, wielu przedsiębiorców przygląda się im z coraz większym zaciekawieniem. Natomiast podmioty w nich zrzeszone są bardzo usatysfakcjonowane z zawiązanej współpracy.

 

Wśród klastrów działających w naszym kraju warto wymienić chociażby Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, Tarnowski Klaster Przemysłowy PLASTIKOWA DOLINA S.A., czy też Sieć Transportu Szynowego, Sieć Wyrobów Medycznych, Sieć Turystyki. Jak zatem widać, spektrum działalności polskich klastrów jest bardzo szerokie. Świadczy to także o nieprzeciętnej kreatywności naszych rodzimych przedsiębiorców.

 

Klastry przemysłowe to coraz popularniejsze zjawisko na świecie oraz w Polsce. Nic dziwnego, bowiem firmy, które działają na tym samym obszarze mogą ze sobą współpracować, nawet wówczas, gdy ze sobą konkurują. Otóż prowadzenie działalności na tym samym obszarze to doskonała okazja to pozyskiwania nowych kontaktów, a co za tym idzie, pozyskiwania nowych kontrahentów.

 

Paweł Stasiuk